2017 yılında yayınlanan T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Adana’nın ilk desteklenen projesi olarak hayata geçen Adana Girişimcilik Merkezi (AGM), Çukurova Teknokent çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir. 

AGM kapsamında yenilikçi ve yaratıcı girişimci adaylarının kent ekonomisine katma değer sağlayan iş fikirlerini olgunlaştırabileceği bir girişimcilik merkezi yaratılması, bölgesel girişimcilik ekosisteminin zenginleştirilmesi ve kentsel ekonominin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Adana’nın ulusal girişimcilik ekosisteminde akıllı tarım, sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerde ve grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörlerde girişimcilik üssü haline getirilmesi ve girişimcilik algı ve kültürünün geliştirilerek toplum genelinde girişimciliğin alternatif bir kariyer fırsatı olarak değerlendirilmesini amaçlayan AGM bünyesinde girişimcilerin ve işletmelerin mekansal ihtiyaçlarını giderebilecekleri Ön Kuluçka Alanı (Pre-Incubation Center) ve Ofis Alanları, Ortak Çalışma Alanı (Co-Working Space), Toplantı Odaları, Etkinlik Alanları, Sessiz Alanlar, Digital Fablab, Motion Capture Studio ve Maker Space gibi teknolojik alt yapılar girişimcilerin kullanımına sunulmaktadır.

Girişimcilik ekosistemi aktörlerini oluşturan mentorler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları vb. arasında iletişim, koordinasyon ve bu kurumlar arası bilgi ve çözüm paylaşımının güçlendirilmesi ve Çukurova Bölgesinin ekonomik yapısına ve sorunlarına uygun, bölgesel ihtiyaçlarına cevap verebilecek yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler AGM bünyesinde yürütülmektedir.

Paydaşlar