ADANA GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ ADAY GİRİŞİMCİ AÇIK RIZA METNİ

Adana Girişimcilik Merkezi internet sitemize üye olmanız kapsamında sağladığınız kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi tarafınıza sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Adana Girişimcilik Merkezi Aday Girişimci Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

Üye olmanız kapsamında Adana Girişimcilik Merkezi tarafından işlenen kişisel verileriniz işbu Açık Rıza Metni’ni onaylayarak beyan ettiğiniz açık rızanıza dayanılarak işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet alınan yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere ve iş ortaklarına, teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin edilen hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

Açık rıza vermeniz ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz tarafınıza ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, pazarlamada faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla teknik hizmet alınan yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere aktarılabilecektir.


Açık rızanız ihtiyari olup, rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Açık rızanızı geri almanız, geri aldığınız zamana kadar açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerini etkilemeyecektir.